Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ble startet som Det norske Arbeiderparti i 1887. Partiet ble stiftet for å organisere arbeidstakere og fagbevegelser. De ønsket også et mer rettferdig og sosialistisk samfunn. I 1935 var første gangen partiet vant regjeringsmakten, og i etterkrigstiden så hadde de regjeringsmakten helt frem til 1965, men har siden hatt noen avbrekk som regjering. Partileder for Arbeiderpartiet er Jonas Gahr Støre.

Selv i valget 2013 som Arbeiderpartiet tapte, så var de fortsatt Norges største parti, dersom man teller antall stemmer. Grunnen til at de tapte dette valget var fordi at de med sine samarbeidende partier Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti ikke greide å oppnå nok mandater til å få flertall i stortinget.

Selv med 30,8% av de totale stemmene så regnes dette som et særdeles dårlig valg for partiet. Siden oppslutningen til partiet virkelig skjøt fart i 1927 så var dette kun femte gang partiet fikk mindre enn 35% av stemmene. På det meste så har de hatt hele 48,3% av stemmene i stortingsvalg, og dette skjedde i 1957.

Politisk plattform

Arbeiderpartiet har alltid jobbet for arbeidere og deres rettigheter og muligheter. De politiske sakene de jobber mest med nå er helse, klima, arbeid og kunnskap. Dette er hva de selv sier om sine politiske kampsaker:

  • Kunnskap: Store deler av grunnen til at ungdom dropper ut av videregående er at de ikke har med seg nok kunnskaper fra grunnskolen. Dette må gjøres noe med, og vi må ha flere lærere og også ha en gjennomgang av hvordan lærere fordeler sin tid. De svakeste elevene må få mer oppfølging.
  • Helse: Helsetilbud skal være for alle, gjennom hele livet. Det må også jobbes mer med helse før problemer oppstår, og blant annet skoleelever må ha minimum en time fysisk aktivitet hver dag på skolen.
  • Arbeid: Ta vare på de som mister jobben, ikke minst de unge, og sørge for at folk ikke går uten arbeid over lengre tid. Også skaff flere studieplasser, lærlingplasser og fagskoleplasser. NAV må også følge opp unge arbeidsledige bedre.
  • Klima: Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2030, og for å få til dette så må kollektivtransporten forbedres i alle store norske byer. I tillegg så man jobbe med klimautslipp også i utlandet.

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre har vært Arbeiderpartiets partileder siden 2014 da han tok over vervet etter Jens Stoltenberg. Før valget i 2013 så var han Norges helse- og omsorgsminister. Han har også tidligere være utenriksminister og statssekretær ved statsministerens kontor. Han er utdannet statsviter og har tidligere jobbet som generalsekretær i Norges Røde Kors.

Før Støre meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1995 så ble han tilbudt en stilling som utenrikspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Dette takket han midlertidig nei til, da han ikke ønsket å være medlem av dette partiet. Han var i mange år en av Gro Harlem Brundtland sine nærmeste rådgivere, og han ble etterhvert innlemmet i Jens Stoltenberg sin nærmeste krets. Da han ble valgt til Arbeiderpartiets partileder i 2014 så var det fra en enstemmig valgkomite.

Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland ble Arbeiderpartiets første kvinnelige partileder i 1981. En stilling hun hadde til 1992. Da hun tok over som partileder så ble hun også Norges første kvinnelige statsminister, og hun var statsminister i tre forskjellige perioder, på til sammen 10 år.

Etter at hun fratrådte fra den norske politikken så har hun hatt flere internasjonale verv, blant annet som generaldirektør for verdens helseorganisasjon, styremedlem i UN Foundation, og FN spesialutsending for klimaspørsmål. Hun ble også nevnt som en mulig kandidat for stillingen som generalsekretær for FN i 2006.