Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet, eller Anders Langes Parti som det først het, ble grunnlagt i 1973. I 1977 endret de navn til Fremskrittspartiet. Partiet beskriver seg som et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv. Videre så baseres politikken på det kristne livssyn og humanistiske verdier. Partileder for Fremskrittspartiet er Siv Jensen.

Fremskrittspartiet har i mange år blitt ansett som rasistiske, og fremmedfiendtlige. I partiprogrammet så står det at de ikke ønsker at Norge skal ta imot mer enn 1000 ikke-vestlige personer i året. Denne kvoten på 1000 personer skal omfatte asylsøkere og andre flyktninger. I 2008 så foreslo de til å med å minske denne grensen til 100 personer per år. De har også foreslått å sende flyktninger til norskdrevne mottak i Uganda og Tanzania i stedet for å ta de inn i Norge.

Valget 2013

Fremskrittspartiet er et parti som ikke skriver seg så langt bak i historien, men ble fra valget i 1989 å regne som et av de store partiene i Norge, da de fikk 13% av stemmene. Stortingsvalget i 2013 endte med et forholdsvis dårlig valg for Fremskrittspartiet med totalt 16,3% av alle stemmer, og dette sikret dem 29 mandater på stortinget. Selv om dette var et dårlig valg i forhold til de foregående valgene så var det fortsatt nok til å danne regjering sammen med Høyre.

16,3% og 29 mandater var en kraftig nedgang fra forrige valg i 2009 hvor de fikk hele 22,9% oppslutning, og 41 mandater til stortinget. Valget i 2009 var det beste valget partiet noen gang hadde hatt. Det verste valget partiet har hatt var i 1977. Dette var det andre valget partiet stilte til etter at det ble dannet fire år tidligere. Den gang fikk de kun 1,9% av stemmene, noe som gjorde at de ikke ble representert på stortinget.

Politisk plattform

Fremskrittspartiets politikk har ofte blitt kritisert som rasistisk og fremmedfiendtlig, da de er sterkt imot å ta imot så mange flyktninger og asylsøkere som de andre partiene gjerne vil. Dette var spesielt tilfellet på 80 og 90-tallet. I de senere år så har partiet også fokusert mer på eldreomsorgen, og på skattelette. De ønsker også å bruke mer av oljefondet sine penger enn hva andre partier ønsker. Dette er hva de selv sier om sine kjernesaker:

  • Innvandring: Norge kan ikke ta imot flere flyktninger og asylsøkere før vi kan integrere de vi allerede har her i det norske samfunn.
  • Eldreomsorg: Alle eldre skal ha rett på en verdig alderdom, og det å ha eget rom på eldrehjem bør være en grunnleggende rettighet.
  • Vei og bane: Veinettet og jernbanen må forbedres i Norge, og dette bør være noe vi kan bruke oljepengene på, da det kommer alle til gode.

Siv Jensen

Siv Jensen sitt politiske engasjement startet da hun meldte seg inn i Unge Høyre. Her ble hun derimot ikke lenge, og meldte seg ut igjen etter kun en uke. Det var etter dette at hun fant Fremskrittspartiet, og meldte seg inn der når hun var 18 år. I 1992 ble hun valgt inn i styret i Oslo FrP, men det var først i 1997 at hun fikk en plass på stortinget.

Da Carl I. Hagen, som var formann i partiet i 28 år, trakk seg i 2006 så var det Siv Jensen som ble valgt til ny formann. Tittelen formann endret de så til “leder” i 2009 for å gjøre tittelen kjønnsnøytral. Med jobben Jensen så gjorde i partiet frem mot 2009 så endte partiet på 22,9% av stemmene, og dette var det beste resultatet partiet noen gang hadde hatt.

Siv Jensen har siden hun tok over som partileder jobbet med å bevege partiet over i en retning som kan ta de til et borgerlig regjeringssamarbeid, og dette greide hun i 2013, da partiet inngikk i et regjeringssamarbeid sammen med Høyre.