Dette mener de politiske partiene om tippemonopolet

Til høsten er det Stortingsvalg i Norge, og det er flere temaer som er viktig å vite litt om før man tar en avgjørelse. Et av temaene den sittende regjeringen har fokusert på i sin regjeringsperiode er spørsmålet om tippemonopolet skal bestå eller ikke. I 2015 ble det gjennomført en undersøkelse på om hvorvidt det var gunstig å innføre lisenser til casino på nett for å operere lovlig i det norske markedet, eller om det vil være mest gunstig å beholde tippemonopolet. Det kan derfor være fint å merke seg at agendaen hva angår tippemonopolet kan ha endret seg for de ulike politiske partiene siden valget i 2013.

Kristelig Folkeparti

KrF har oppdatert programmet siden forrige valg og er det partiet som har mest på programmet omhandlet tippemonopolet. Først å fremst er det viktig å notere seg at Krf ønsker å opprettholde Norsk Tippings monopol på det norske markedet. De ønsker å føre politikk som hindrer spilleavhengighet, og ønsker å jobbe med å forby TV-reklame for spill som nettpoker og bingo uavhengig av hvilket land sendingen kommer fra. I tillegg ønsker de å forby pengespillautomater på steder der det skjenkes alkohol. Når det gjelder utenlandske tilbydere av pengespill på nett, ønsker Krf å utestenge slik det har blitt gjennomført i land som for eksempel Danmark.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ønsker å bevare og beskytte tippemonopolet og sikre at overskudd går til idrettsformål og andre pressområder og ikke til kommersiell virksomhet.

Venstre

Venstre ønsker å etablere et prøveprosjekt der den omdiskuterte lisensordningen for utenlandske pengespilltjenester blir tatt i bruk. De ønsker videre å evaluere den norske spillepolitikken og Norsk Tippings rolle. I tillegg ønsker Venstre at kulturlivet, idrett, lag og foreninger skal motta finansiering igjennom statsbudsjettet fremfor å motta støtte ifra Norsk Tipping.

Senterpartiet

Sp ønsker ikke å gjennomføre en lisensordning for utenlandske pengespillselskaper, men derimot å bevare tippemonopolet. De vil også stanse TV-reklamer fra de utenlandske pengespillselskapene på norske kanaler og vil innføre en lovhjemmel for å blokkere spillestedene på nett.

Fremskrittspartiet med Høyre, nåværende regjering

Nåværende regjering med Frp og Høyre har i skrivende stund ikke oppdatert programmet med hensyn til tippemonopolet. Politikken de har ført har vært bygget på at regjeringen har vært positive til at Norsk Tipping har monopol på pengespill i Norge. De har hatt fokus på å ivareta hensynet til spilleavhengige, og sikre at inntekter fra pengespill skal tilfalle ideelle formål som kultur og idrett. I tillegg har regjeringen hatt fokus på å skille mellom vanedannende pengespill og ikke-vanedannende lotterikonsepter, og har ytret et ønske om å tillate mesterskapsturneringer i poker med klare beløpsgrenser gjennom et unntak i lov. Dette har vært forutsatt at de foreslåtte lovene ikke utfordrer EU-unntaket som eksisterer for vårt spillemonopol. Regjeringen har i tillegg utredet spørsmålet om lisensordning for utenlandske spilleselskaper, for å se om man sosialpolitisk og økonomisk kan få større utbytte av en slik ordning. I 2015 ble rapporten fremlagt og det ble vedtatt å opprettholde tippemonopolet.

Sosialistisk Venstreparti

SV har enda ikke oppdatert sitt program hva angår tippemonopolet for valget 2017. Tidligere har de vært interessert i å ivareta tippemonopolet. De vil bekjempe spillavhengighet, selv om det måtte minke inntektene til Norsk Tipping og vil heller at idrettslag og kulturtiltak skal motta støtte igjennom statsbudsjettet for å få en mer oversiktlig økonomi. Likevel ønsker de at mer av overskuddet skal prioriteres til anlegg for friluftsformål og tiltak for barn og unge. SV ønsker at Norsk Tipping ikke skal involvere seg i nettkasino eller utplasserte spilleautomater.

Miljøpartiet De Grønne

Har ingenting på agendaen om Tippemonopolet.