Rødt

Rødt er et nytt parti i Norge som foreløpig ikke har noen plasser på stortinget. Partiet ble startet så sent som i 2007, og har i overkant av 2000 medlemmer. Partiet jobber for å minske forskjellene i Norge. Partiet markedsfører seg også som Miljøpartiet Rødt. Partileder i Rødt er Bjørnar Moxnes.

Rødt fremstår som et parti som ønsker å ta Norge inn i en kommunistisk retning, hvor alle har de samme godene, og hvor forskjellene mellom rik og fattig blir minimert. De ønsker en demokratisk revolusjon i Norge, men har understreket at de ikke støtter en væpnet revolusjon, men heller en revolusjon som har støtte i folket.

Partiet har utmerket seg som et svært ikke-rasistisk parti, og ønsker å hjelpe så mange av verdens befolkning som mulig. Dette ligger i grunnen for deres ønske om å eliminere klasseforskjeller, både i Norge og i utlandet. De jobber blant annet for å beholde så mange flyktninger og asylsøkere som mulig i landet.

Valg 2013

I stortingsvalget 2013 så var Rødt det største partiet som ikke fikk plass på stortinget, med 1,1% av de totale stemmene. Dette var en nedgang på 0,3% fra forrige valg, og var ikke nok til å få noen mandater på stortinget. Det totale antall stemmer som partiet fikk var 30,751. Størst oppslutning hadde partiet i Oslo, hvor de fikk 3,2% av stemmene. Minst oppslutning fikk de i Møre og Romsdal og i Rogaland, da de kun fikk 0,4% av stemmene der.

Politisk plattform

Rødt sin politiske plattform skiller seg drastisk fra resten av det politiske Norge, da de ønsker en revolusjon, og en nesten total omgjøring av det norske samfunn. De definerer seg selv som et revolusjonært sosialistisk og marxistisk parti som har som mål å skape en rettferdig og solidarisk verden. De ønsker blant annet gratis barnehage og SFO, kutte ut alle private sykehjem og ha en øvre terskel på lønninger for politikere og kommunetopper, slik at dette ikke overstiger 50% av snittlønningen for kommunearbeidere.

For å redde miljøet så ønsker Rødt å trappe ned norsk oljeutvinning, og heller satse på grønne arbeidsplasser innen fornybar energi. De ønsker også å stoppe nysalg av bensin og diesel drevne biler inne 2020.

Dette er hva partiet selv mener om sine kjernesaker:

  • Innvandringspolitikk: Alle som har vært i Norge i mer enn to år bør få oppholdstillatelse, og antallet kvoteflyktninger bør økes. Er man født i Norge så bør man ha rett til norsk statsborgerskap.
  • Økonomi: Staten bør styre alle store bedrifter, og de rike bør beskattes hardt, mens de fattige bør betale mindre skatt. Tjener man mindre enn 200,000 kroner per år så bør man ikke betale skatt. Det bør ikke være tillatt å ha en lønning på mer enn 1,500,000 kroner per år i Norge.
  • Sosialpolitikk: Sosiale forskjeller og fattigdom må bekjempes, og velferden må økes. Alle må få plass i samfunnet, uansett kjønn, handikap, seksualitet og etnisk bakgrunn.

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes begynte å bli politisk aktiv da han var svært ung, som en reaksjon på at nynazister begynte å markere seg i bydelen Nordstrand hvor han bodde. Han meldte seg da inn i Rød Ungdom. Utdannelsen som sosiolog tok han ved Universitetet i Oslo.

Moxnes har markert seg innen flere områder, ikke minst i Lindeberg saken hvor han ble anmeldt for å bryte taushetsplikten. Etter en runde i rettssystemet så ble han midlertidig renvasket, og anmeldelsen ble henlagt. I ettertid så ble han hedret for hva han gjorde, blant annet av Norsk Presseforbund. Han ble også hedret av VG i 2007 da han ble kåret til landets 8. største politiske talent.