Kristelig Folkeparti

Kristelig folkeparti ble startet på Bibelskolen i Bergen i 1933. Det var en lærer ved skolen som startet partiet etter at han ikke ble valgt inn på stortinget av partiet Venstre. Partiet fokuserte den gang, og gjør fortsatt, på kristne verdier i samfunnet. De var blant annet motstandere av seksual- og prevensjonsundervisning i skolene, og var også imot selvbestemt abort. Partileder for Kristelig Folkeparti er Knut Arild Hareide.

Frem til 2013 så hadde partiet en bekjennelsesparagraf. Denne paragrafen sa at alle som ville påta seg verv i partiet måtte være bekjennende kristne. Ikke-troende eller personer med andre trosretninger kunne dermed ikke påta seg verv. Dette ble så i 2013 endret slik at man måtte være enig i partiets kristne syn, men ikke nødvendigvis være praktiserende kristen.

Etter valget i 1997 så gikk partiet inn i to perioder som regjeringsparti, og Kjell Magne Bondevik var statsminister. Første gang i koalisjon med Senterpartiet og Venstre, og andre gang med Høyre og Venstre. Dette var andre gang partiet hadde en statsminister, og sist gang var det Lars Korvald i perioden 1972 – 1973 som hadde en koalisjonsregjering med Venstre og Senterpartiet. Partiet har også vært med i ytterligere 4 koalisjonsregjeringer, med statsministere fra andre partier.

Valget 2013

I valget 2013 så fikk Kristelig Folkeparti 10 mandater på stortinget, noe som var det samme som ved det foregående valget. På det meste så har de hatt hele 25 mandater, og dette var etter partiets beste stortingsvalg i 1997 hvor de hadde en oppslutning på 13,7% av alle stemmer. Siden den gang så har oppslutningen til partiet minsket, og har nå en oppslutning på kun 5,6%.

Valget 2013 er det nest dårligste stortingsvalget partiet har gjort (de fikk kun 5,5% i 2009) siden 1936 da de fikk 1,4% av stemmene. Dette var dog kun tre år etter at partiet ble grunnlagt, og første gang de stilte med valglister over hele landet. Størst oppslutning har partiet på Sørlandet, i det som populært blir kalt bibelbeltet i Norge.

Politisk plattform

Kristelig Folkeparti sin politikk dreier seg i hovedsak om menneskets verdi og de kristelige verdiene i samfunnet, både i Norge og i Utlandet. Deres hovedsaker beskriver de slik:

  • Oppvekst: En trygg oppvekst for alle barn, både i Norge og i Utlandet.
  • Eldre: Bruk de ressursene som de eldre utgjør i samfunnet, og sørge for at alle får en god alderdom som er verdig og hvor alle får den hjelpen de trenger.
  • Internasjonale rettigheter: Kjemp mot fattigdom og klimaendringer i verden, Alle har rett på et liv fri fra fattigdom, forfølgelse og undertrykkelse

Knut Arild Hareide

Knut Arne Hareide har en lang karriere inne politikken, og startet sin politiske karriere som kommunestyrerepresentant i en alder av 18 år. Ved siden av politikken så har han tatt en utdanning som siviløkonom, og også studert sosiologi. I 1998 så ble han hentet inn som politisk rådgiver for Kirke, -utdannings- og forskningsdepartementet. Dette var under Bondevik sin første regjeringsperiode.

I Bondevik sin andre regjeringsperiode så ble Hareide utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet, og ble også valgt til partiets andre nestleder. Han ble så utnevnt til miljøvernminister i 2004 og hadde denne stillingen til 2007. Etter dette så tok han en pause fra politikken og gikk tilbake til selskapet Schibsted, et selskap han hadde jobbet til og fra i siden 1997.

Han begynte igjen som stortingsrepresentant etter valget i 2009.  I 2011 så ble han valgt til ny partileder for Kristelig Folkeparti etter Dagfinn Høybråten. I dag så sitter Hareide i tre forskjellige stortingskomiteer. Disse er Den utvidede utenriks- og forsvarskomite, Utenriks- og forsvarskomiteen og Valgkomiteen. Tidligere så har han også vært leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen.