Senterpartiet

Senterpartiet ble startet allerede i 1920, men ble den gang kalt Bondepartiet. Dette var et parti som primært representerte bønder og fiskere, da primærnæringen var deres hovedfokus. I 1959 endret partiet navnet til Senterpartiet etter at de formelt brøt båndene til bondeorganisasjonene. Selv om det formelle samarbeidet med organisasjonen ble avsluttet så er fortsatt primærnæringen og lokalsamfunnene noen av hjørnesteinene i partiets program, og det er også i denne gruppen av befolkningen som partiet har størst oppslutning. Partileder for Sentrumspartiet er Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet var et av partiene som satt i de rødgrønne koalisjonsregjeringen ledet av Stoltenberg fra 2005 til 2013. Senterpartiet har også åtte ganger tidligere sittet i regjering sammen med andre partier, og har også tre tidligere statsministere. De satt blant annet i Bondeviks regjering, som til slutt gikk av etter å ha stilt kabinettspørsmål om gasskraftsaken, som de tapte.

Valget 2013

I stortingsvalget 2013 så fikk Senterpartiet de dårligst valgresultatet de noen sinne har hatt, med kun 5,5% av stemmene. Partiet har siden 1930-tallet hatt en jevn nedgang i stemmer, bortsett fra i 1993 da de fikk 16,7% av stemmene. Dette var det beste valget partiet noensinne har gjort. Bortsett fra dette valget i 1993 så er det kun to ganger tidligere siden 1936 hvor partiet har fått mer enn 10% oppslutning.

Senterpartiet har også alltid vært sterke motstandere av EU, EØS og Schengen avtalen, da de mener at man må ta vare på suvereniteten til Norge som nasjon. Nei til EU regnes å være den største grunnen til at partiet fikk så stor oppslutning under stortingsvalget i 1993. Siden den gang så har oppslutningen derimot falt kraftig.

Selv om Arbeiderpartiet, som Senterpartiet satt i regjering med sammen med Sosialistisk Venstreparti, fikk størst oppslutning av alle partier under valget i 2013, så måtte regjeringen gå av. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk for liten oppslutning til å gi koalisjonen flertall i stortinget. Høyre og Fremskrittspartiet tok da over regjeringsmakten.

Politisk plattform

Partiet har ingen direkte tilknytning til noen av blokkene i norsk politikk, men plasserer seg selv i midten. Partiets ideologi handler om humanistiske og kristne verdier, folkestyret, eiendomsrett og desentralisering av ressurser og makt. Dette er partiets hovedsaker:

  • Nei til tvang: Man skal ikke måtte reise i timevis for å få tak i tilbud som burde finnes i ens egen kommune. Skole, sykehjem og beredskapstjeneste bør finner i lokalsamfunnet.
  • Ja til norsk mat: partiet jobber for å sikre norsk matproduksjon og ønsker å støtte bønder, fiskere og andre som jobber i primærnæringen for å sikre arbeidsplasser og trygg mat.
  • Gode nærmiljø: Verdiskaping i nærmiljøet er viktig uansett om dette er på et lite tettsted eller i en storby. Et godt nærmiljø er viktig uansett.

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum er ikke bare en politiker, men han er også en gårdbruker. Han har vært innvalgt på stortinget fra Hedmark siden 2005. I Jens Stoltenberg sin andre regjering var han landbruksminister, men har også sittet som medlem i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, vært nestleder i stortingets helse- og omsorgskomite og vært medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite. I april 2014 så ble han valgt til partileder for Senterpartiet, og var partiets yngste leder noensinne (han var da 35 år).

Slagsvold er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har også studert sosiologi og statsvitenskap. Han overtok familiegården i Stange kommune i 2005, og driver denne ved siden av sitt politiske arbeid.