Sosialistisk Venstreparti

Partiet Sosialistisk Venstreparti (SV) ble startet i 1975, men har sine røtter i Sosialistisk Folkeparti som ble grunnlagt i 1961. Dette partiet igjen var en utbrytergruppe fra Arbeiderpartiet som ikke var fornøyde med Arbeiderpartiets politikk under den kalde krigen. Partileder for SV er Audun Bjørlo Lysbakken

SV har i dag ca 10,000 medlemmer, og gjorde i 2013 sitt dårligste stortingsvalg noensinne med kun 4,1% av stemmene. Før valget så satt SV i Stoltenberg sin koalisjonsregjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I dag så har SV kun syv mandater på stortinget. På det meste i 2001 så hadde de hele 23 mandater da de fikk hele 12,5% av stemmene.

Politisk plattform

Partiets merkesaker på 80-tallet var fred og motstand mot atomvåpen. Partiet ble også i denne perioden miljøpartiet innen norsk politikk. I tiåret etter så var det skole, barnehage og utdanning som var de viktigste sakene for SV.

I dag er det kampen mot forskjeller i samfunnet, skole og miljø som er kampsakene til partiet, og de forklarer selv sine politiske ambisjoner slik:

  • Del godene: Fellesskapets penger skal gå til alle, ikke bare til de rike. I stedet for skattekutt til de rikeste så bør pengene gå til velferd og arbeid til alle.
  • Skole: Skolemat og bedre undervisning må til. Dersom man kutter skattelette for de rike så har samfunnet råd til gratis skolemat til alle elever. Lekser bør også gjøres på skolen, der hvor alle kan få hjelp.
  • Miljø: Invester i fremtidens næringer som fiskeri og IKT i stedet for olje. Invester også mer i fornybar energi, grønn industri, miljøvennlig transport og lyntog. Norge kan ikke leve av oljen i fremtiden.

Audun Bjørlo Lysbakken

Audun Bjørlo Lysbakken var nestleder i Sosialistisk Ungdom i årene 2000 – 2002. Han satt også på stortinget for Hordaland fra 2001 til 2005, og så i 2009. Under Jens Stoltenbergs regjering så ble han utnevnt til barne, likestillings- og inkluderingsminister i 2009. Han gikk så av som statsråd i 2012. Han ble så valgt til partileder for SV i 2012 etter Kristin Halvorsen.

Da Lysbakken gikk av som statsråd i 2012 så var det etter et brudd på regjeringens interne regler for tildeling av økonomiske tilskudd. Jenteforsvaret var en nyopprettet undergruppe av SVs ungdomsorganisasjon. Denne organisasjonene drev med opplæring av selvforsvar for jenter, og organisasjonen mottok et tilskudd på 154,000 kroner kun seks dager at den ble opprettet.

Jenteforsvaret sin styreleder var en kamerat av Lysbakken, og det hele endte med at Lysbakken gikk av som statsråd etter beskyldninger om mangel på politisk skjønn, inhabilitet og brudd på regjeringens interne økonomireglement. Saken ble anmeldt til økokrim, men ble så henlagt da dette ikke var et lovbrudd, da reglene ikke er vedtatt av stortinget, men ved en kongelig resolusjon.

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen var partileder for SV i perioden 1997 til 2012. I den rødgrønne regjeringen under Stoltenberg så var hun finansminister i perioden 2005 til 2009, og så kunnskapsminister 2009 til 2013. Da Audun Lysbakken gikk av som statsråd i 2012 så påtok hun seg også rollen som statsråd i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Inga Marte Thorkildsen tok over dette vervet. Halvorsen var Norges første kvinnelige finansminister, og den første som representerte et parti til venstre for Arbeiderpartiet.

Etter at hun gikk av som partileder og statsråd så er hun fra 2014 direktør i CICERO Senter for klimaforskning. Dette er et senter som ble opprettet av regjeringen i 1990, og som arbeider med klimaforskning for næringslivet og nasjonale og internasjonale styresmakter.