Høyre

Det borgerlige partiet Høyre er landets nest eldste parti og ble dannet i 1884, som en motpart til det politiske partiet Venstre. Det var Høyre som rundt 1900 begynte utbygging av veinett og jernbane i Norge, og etter andre verdenskrig så var det Høyre som hadde oppgaven med å gjenreise den norske økonomien. I dag går partiet inn for færre reguleringer, avgifter og skattelette, og er også svært opptatt av familie og sivilsamfunnets rolle i samfunnet. Partileder for Høyre er Erna Solberg.

Høyre har gjennom årene hatt ni forskjellige statsministere, og dette over totalt 22 år, pluss den perioden landet er inne i nå. Høyre har også vært en del av flere koalisjonsregjeringer gjennom årene, og antallet regjeringer de har vært med i er hele 18. Av disse regjeringsperiodene så er det kun to perioder hvor Høyre har sittet i regjering uten andre partier.

Valget 2013

På det aller meste så har høyre hatt en oppslutning på totalt 41,4 prosent av de totale stemmene ved et stortingsvalg, men dette var tilbake i 1909. I 2013 så gjorde partiet sitt beste valg siden 1985, og fikk 26,8% av stemmene. Dette resulterte i 48 mandater. Høyre var vinneren av valget, selv om Arbeiderpartiet fikk flere stemmer. Grunnen til dette var at den sittende rødgrønne regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen ikke fikk nok stemmer totalt på de tre partiene som stilte til gjenvalg, slik at de ikke fikk nok mandater til å ha flertall i stortinget.

Høyre stilte til valg sammen med Fremskrittspartiet, og takket være gode valgresultater for også dette partiet, og støtten fra Venstre og Kristelig Folkeparti så kunne Høyre og Fremskrittspartiet ta over regjeringsmakten i Norge, med Erna Solberg som statsminister.

Høyre har alltid vært et av Norges største partier og har stort sett ligget rundt 20% i oppslutning i nyere tid. Partiets dårligste valg noensinne var i 2005, da partiet kun fikk 14,1% av stemmene, og dermed kun 23 mandater på stortinget. Valget i 1997 var nesten like ille med 14,3%. Bortsett fra disse to valgene så har Høyre aldri fått mindre enn 17% oppslutning.

Politisk plattform

Et av kjernepunktene i Høyres politikk har alltid vært skattelette, og ja til privatisering. Dette er hva partiet selv sier om sine kjernesaker:

  • Legge til rette for flere jobber ved å investere i og prioritere kunnskap. Både i grunnskolen og voksenopplæring.
  • Sørge for at helsekøen går ned, og satse på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Blant annet ved å åpne opp for private instanser.
  • Styrke Norges beredskap mot terror og andre kriser. Fornye og forsterke Norges forsvarsevne.

Erna Solberg

Erna Solberg er Høyre sin partileder, og også Norges statsminister siden valget i 2013. Hun har studert både sosiologi, sammenlignende politikk, statsvitenskap og sosialøkonomi. Dette til tross for at hun er dyslektiker.

Solberg begynte i politikken allerede på videregående når hun meldte seg inn i Unge Høyres arbeidsutvalg, og som leder for Operasjon Dagsverk, samt medlem av Norges Gymnasistsambands sentralstyre og som elevrepresentant i Rådet for videregående opplæring. Siden den gang så har hun vært aktiv i politikken, først i Bergen, og så på stortinget fra 1989.

Erna Solberg har utdannelse, økonomi, miljøvern og helse som sine hjertesaker, og de er de sakene som hun brenner mest for. I starten av sin politiske karriere så var hun også opptatt av å markere ulikhetene mellom Høyre og Fremskrittspartiet når det kom til synet på samfunnsutvikling og markedets rolle, og var generelt opptatt av å markere forskjellene mellom partiene. I dag så sitter hun i et regjering sammen med Fremskrittspartiet, som en gang var hennes argeste konkurrent.