Valgresultatet for stortingsvalget 2013

Stortingsvalget i 2013 ble avholdt mandag 9. September, og viste seg å bli et valg med resultater svært ulikt mange andre. Det som skulle velges var 169 mandater fra hele landet som så skulle representere stortinget i de neste fire år. Stortingsvalget avgjør også i stor grad hvilket eller hvilke partier som skal danne regjering, og dermed også hvem som blir statsminister.

I valget så stemte totalt 2,851,014 nordmenn, og dette utgjorde totalt 78,3% av alle stemmeberettigede. Dette var en økning i fremmøte på 1,9% mot forrige stortingsvalg i 2009. På landsbasis så var det 21 partier som stilte til valg, hvorav 13 partier stilte i alle fylker.

Resultater

Resultatene av valget overrasket nok mange, da Arbeiderpartiet, som ellers har pleid å ha god oppslutning, gjorde et svært dårlig valg. Kun en gang tidligere siden 1924 har partiet fått så dårlige resultater som de fikk i 2013. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV), gjorde sine dårligste valg noensinne. Det var disse tre partier som frem til da satt i en rødgrønn koalisjonsregjering sammen.

Bedre resultater fikk derimot de borgerlige partier. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk totalt 96 mandater i stortinget, mot de rødgrønne partiene som kun fikk 72. Det var første gang siden andre verdenskrig at en av blokkene fikk et så stort flertall over det andre. Venstre kom seg over sperregrensen og fikk totalt ni mandater på stortinget, og også Miljøpartiet De Grønne fikk for første gang et mandat på stortinget.

Som et resultat av dette så gikk Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering av, og valgets vinner Høyre, med Erna Solberg i spissen, dannet en ny regjering med Fremskrittspartiet.

Slik så resultatlisten ut for antall mandater og prosentuell andel av stemmene:

  • Arbeiderpartiet: 55 mandater med 30,8%
  • Høyre: 48 mandater med 26,8%
  • Fremskrittspartiet: 29 mandater med 16,3%
  • Kristelig Folkeparti: 10 mandater med 5,6%
  • Senterpartiet: 10 mandater med 5,5%
  • Venstre: 9 mandater med 5,2%
  • Sosialistisk Venstreparti: 7 mandater med 4,1%
  • Miljøpartiet De Grønne: 1 mandat med 2,8%

Regjering

Selv om Arbeiderpartiet var det partiet som fikk fleste stemmer, og dermed flest mandater i valget så regnes de likevel som tapere. For å vinne valget så må man ha flertall, men å danne regjering uten flertall i stortinget er nærmest umulig. De partiene som Arbeiderpartiet stilte til valg med, de rødgrønne, gjorde et såpass dårlig valg at selv med alle tre partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, så fikk de ikke flertall. Dermed så gikk denne regjeringen av, og måtte overlate regjeringsposisjonen til Høyre, som da dannet regjering med Fremskrittspartiet.

Erna Solberg tok over som statsminister den 16. oktober 2013, og satt da i en mindretallsregjering med Fremskrittspartiet. Da de heller ikke hadde flertall i stortinget så hadde de likevel parlamentarisk støtte fra både Venstre og Kristelig Folkeparti. Med disse to partiene på lag så hadde de da totalt 96 av mandatene på stortinget. Å ha støtte fra flertallet av mandater er meget viktig, da dette gjør det mulig å få igjennom sine saker på stortinget. Det var dette Jens Stoltenberg og hans regjering ikke kunne få til med de valgresultatene de fikk.

Ny statsminister

Erna Solberg ble dermed Norges andre kvinnelige statsminister noensinne, og den første statsministeren fra Bergen siden Johan Ludwig Mowinckel gikk av i 1935. Erna har sittet på stortinget som representant for Hordaland siden hun var 28 år i 1989, og i 1994 ble hun valgt inn i Høyres sentralstyre og arbeidsutvalg. I 2004 så tok hun over som partileder. Hun har siden hatt flere verv, blant annet som statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet under Bondevik regjeringen.