Venstre

Venstre er Norges eldste parti og ble stiftet i 1884. Partiet er et sosialliberalt politisk parti og har gjennomført flere demokratiske reformer, slik som parlamentarismen, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. På 2000-tallet så har partiet jobbet mye for skolepolitikk, sosialpolitikk, småbedrifters vilkår og miljøvern. Partileder for Venstre er Trine Skei Grande.

Venstre var fra oppstarten i 1884 Norges største parti, og dette holdt med unntak av 3 valg frem til valget i 1921. Siden den gang så har oppslutningen til partiet minsket, og i valget 1985 så fikk de for første gang ikke nok stemmer til et eneste mandat på stortinget. Dette varte frem til 1993 da de fikk en mandat. Siden den gang så har de fått nok stemmer til å kunne ha mandater på stortinget, om enn ganske få.

I valget 2013 så fikk de hele ni mandater på stortinget, noe som var en økning på syv mandater fra forrige valg. Dette gjør at de har mulighet til å være parlamentarisk støtte for Solberg sin regjering, slik at denne får flertall på stortinget.

Politisk plattform

Venstre sine hovedsaker dreier seg om skole, velferd, og småbedrifter. Hovedsakene beskrevet fra partiet selv ser slik ut:

  • Skole: For å gi like muligheter til alle barn og for å gi de den kunnskapen som trengs så trenger vi gode lærere. Lærere er det viktigste elementet for å ha en god skole.
  • Miljø: Sørg for mer miljøvennlig transport slik som kollektivtransport og ny teknologi. Vern også om Senja, Vesterålen og Lofoten. Norge må bli mer miljøvennlig og ta flere grønne valg.
  • Verdier: Nye verdier skapes gjennom næringsliv og grønn vekst. Vi vil ha en mer moderne næringspolitikk.
  • Fattigdom: Ta grep for å minske antall barn som lever i fattigdom i Norge, og ta vare på de svakeste, selv om de fleste har det godt.

Miljøvern er viktig for Venstre og da de hadde vervet som samferdselsminister fra 2001 – 2005 så ble det satset stort på kollektivtrafikk. I Oslo så ble utbudet bedre, og prisene satt ned. Også Bergen fikk nyte godt av dette da prosjektet med å bygge en bybane startet.

Venstre ønsker en oppmykning i privatskoleloven og vil også satse hardt på videreutdanning for lærere. Partileder Trine Skei Grande satt som skolebyråd i Oslo 2000 – 2001, men ble da erstattet av partikollega Kjell Veivåg.

Når det gjelder omsorgspolitikk og personvern så skiller venstre sin politikk seg drastisk fra de fleste andre politiske partier i Norge. De er sterke motstandere av datalagringsdirektivet fra EU, og mener også at rusmisbrukere bør få heroin på resept.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande er lærer som yrke, og dette forklarer hvorfor hun er så engasjert i skolepolitikk. Hun var leder for Nord-Trøndelag Unge Venstre fra 1987 til 1989, og siden det så har hun hatt masse ulike verv i partiet. Blant annet så var hun leder for Norges Venstrekvinnelag og senere leder for Oslo Venstre.

Hun har vært fast innvalgt på stortinget siden 2005 da hun var fast møtende vararepresentant for statsråd Odd Einar Dørum. Siden 2010 så har hun vært partileder for Venstre.

I 2015 så skulle hun ha vært med på en reise til Iran som en del av utenrikskomiteen, men denne boikottet hun da hun mente at det var diskriminerende at hun måtte dekke håret for å komme inn i landet siden hun er kvinne. Hun fikk også støtte fra et annet kvinnelig medlem av komiteen, som også endte opp med å boikotte turen. Hun høstet ros for dette fra den  norsk-iranske kvinneforeningen Kvinner Opplyser, da de mente at hun stod opp mot undertrykking av kvinner.